รักษา

posted on 21 Jun 2008 13:42 by groovybee

 

            ปล่อยให้เวลา รักษาทุกอย่าง

 

            แล้วฉันจะกลับมา...

 

 

 

 

 

 

 

 

edit @ 21 Jun 2008 22:22:32 by GroovyBee